Predmet T-523/12: Presuda Općeg suda od 24. lipnja 2014. – Rani Refreshments protiv OHIM-a – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) ( „Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice Sani — Raniji figurativni žigovi Zajednice Hani ili llani i RANI — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009” )