Sag T-523/12: Rettens dom af 24. juni 2014 — Rani Refreshments mod KHIM — Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Sani — de ældre EF-figurmærker Hani ou llani og RANI — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)