Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 193, 16 ta' Lulju 2013