Euroopan unionin virallinen lehti, L 193, 16. heinäkuu 2013