Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1214 z dne 21. avgusta 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede lesa Ulmus L. in nekaterih rastlin za saditev Albizia julibrissin Durazzini in Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Izraela