Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CA 196, 11 ta' Awwissu 2005