Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CA 196, 2005. gada 11. augusts