Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CA 196, 2005m. rugpjūtis 11d