Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o prehodnih pravilih za imenovanje evropskih tožilcev, ki veljajo za prvo mandatno obdobje in med njim, iz člena 16(4) Uredbe (EU) 2017/1939 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT)