Pisno vprašanje E-005785/11 Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov) (NI) in Slavi Binev (NI) za Komisijo. Nadzor varnosti hrane (bakterija Escherichia coli)