Pisno vprašanje E-5396/09 vlaga Mihailis Tremopulos (Verts/ALE) za Komisijo. Pojav škodljivega palmovega rilčkarja (rhynchophorus ferrugineus) na palmah