Artikli 5 lõike 2 kohaselt esitatav teave — Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) asutamine (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2006 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 19))