Uradni list Evropske unije, C 228, 17. september 2005