Писмен въпрос E-9321/10 Nuno Melo (PPE) до Комисията. Изкупуване на португалския дълг от Китай