Euroopan unionin virallinen lehti, L 284, 31. lokakuuta 2011