Úřední věstník Evropské unie, L 284, 31. říjen 2011