Komisija proti Département du Loiret TITJUR Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 11. decembra 2008. # Komisija Evropskih skupnosti proti Département du Loiret in Scott SA. # Pritožba - Državne pomoči - Preferenčna cena zemljišča - Odločba Komisije - Vračilo pomoči, ki ni združljiva s skupnim trgom - Sedanja vrednost pomoči - Obrestna mera, izračunana na podlagi obrestnoobrestnega računa - Neobrazložitev - Razglasitev ničnosti v celoti - Dopustnost. # Zadeva C-295/07 P.