Uredba Komisije (ES) št. 750/2008 z dne 30. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 414/2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih sirov v obdobju skladiščenja 2008/2009