2007/273/ES: Odločba Komisije z dne 25. aprila 2007 o finančnem prispevku Skupnosti za nujne ukrepe za boj proti aviarni influenci v Nemčiji leta 2006 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1786)