Ratifikacija Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) * Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. januarja 2009 o predlogu Sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske skupnosti ratificirajo Konvencijo o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) (KOM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS))