88/184/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 februari 1988 tot toelating van een methode voor de indeling van geslachte varkens in België (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)