A Bizottság (EU) 2015/1997 végrehajtási határozata (2015. november 5.) a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások listája és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek listája tekintetében történő módosításáról (Az értesítés a C(2014) 7534. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)