Europeiska unionens officiella tidning, C 371A, 18 december 2013