Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 371A, 18 ta' Diċembru 2013