Zadeva C-458/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 12. marca 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Telekomunikacije — Direktiva 2002/22/ES — Univerzalne storitve — Obveznost, dati končnim uporabnikom na voljo izčrpen imenik in izčrpno imeniško službo)