Zadeva T-652/19: Tožba, vložena 26. septembra 2019 – Elevolution – Engenharia/Komisija