Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai - Pārtikas cenu paaugstināšanās problēmas risināšana - Norādījumi par ES rīcību