Uredba Komisije (ES) št. 415/2008 z dne 8. maja 2008 o razdelitvi nacionalnih referenčnih količin med oddajo in neposredno prodajo , določenih za obdobje 2007/2008 v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1788/2003