Pisno vprašanje E-6865/08 vlaga Panayiotis Demetriou (PPE-DE) za Svet. Priznavanje študentskih izkaznic v državah članicah