Pisno vprašanje E-3525/07 vlaga Georgios Papastamkos (PPE-DE) za Komisijo. Tožbe Komisije proti državam članicam pred Sodiščem Evropskih skupnosti