Zadeva T-205/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 22. maja 2008 – NewSoft Technology proti UUNT – Soft (Presto! BizCard Reader) ( Znamka Skupnosti – Postopek ugotovitve ničnosti – Besedna znamka Skupnosti Presto! BizCard Reader – Prejšnje nacionalne figurativne znamke Presto – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) in člen 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 )