Pisno vprašanje E-3596/08 vlagajo Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE) in David Hammerstein (Verts/ALE) za Komisijo. Nezakonito smučarsko središče v Rodopih