Europeiska unionens officiella tidning, C 310, 16 december 2004