Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 310, 2004. december 16