Úřední věstník Evropské unie, C 310, 16. prosinec 2004