Cauza T-299/18: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2019 — Strabag Belgium/Parlamentul („Contracte de achiziții publice de lucrări — Procedură de cerere de ofertă — Lucrări de antrepriză generală pentru clădirile Parlamentului European de la Bruxelles — Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unor alți ofertanți — Ofertă anormal de mică — Acțiune în anulare — Act nesupus căilor de atac — Inadmisibilitate — Obligație de motivare — Eroare vădită de apreciere”)