Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 292, 01 grudzień 2006