Euroopan unionin virallinen lehti, C 292, 01. joulukuuta 2006