Úřední věstník Evropské unie, C 292, 01. prosinec 2006