2007/816/ES: Odločba Komisije z dne 10. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6359) (Besedilo velja za EGP)