Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 132, 2008. gada 30. maijs