Euroopan unionin virallinen lehti, C 132, 30. toukokuuta 2008