Zadeva C-207/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Unabhängiger Finanzsenat Salzburg-Aigen (Avstrija) 8. maja 2006 — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport proti Zollamt Salzburg, Erstattungen