Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9381 – Carlyle/Mubadala/CEPSA) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)