Zadeva T-89/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 20. oktobra 2009 – Lebard proti Komisiji ( Tožba za razglasitev ničnosti — Pomanjkanje pravnega interesa — Nedopustnost )