Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 127, 24 maj 2008