Pisno vprašanje P-5770/07 vlaga Roberta Alma Anastase (PPE-DE) za Komisijo. Oblikovanje evropske politike za varstvo pravic Romov in ustanovitev Evropske agencije za varstvo pravic Romov