Uredba Komisije (ES) št. 760/2005 z dne 19. maja 2005 o določitvi količin surovega tobaka, ki se lahko prenesejo v drugo skupino sort v okviru jamstvenega praga za letino 2005 v Nemčiji, Grčiji, Španiji, Franciji, Italiji in na Portugalskem