Sklep št. 1/2019 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Albanija z dne 28. novembra 2019 o udeležbi Albanije kot opazovalke pri delu Agencije Evropske unije za temeljne pravice in o podrobnostih te udeležbe v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 [2019/2232]