Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania nr 1/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udziału Albanii, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz warunków tego udziału, w ramach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 168/2007 [2019/2232]